Klíčová slova v programovacích jazycích

4. únor 2017 | 13.40 | rubrika: Programování

Výřez klíčových slov a duležitých znaků použtých v programovacích jazycích:
!  !=  #  %  &  &&  '  *  +  -  /  //  :=  ;  <  <<  <=  <>  =  ==  >  >=  >>  ^  |  ||

A: and  andalso  as

B: begin  bool  boolean  break  byte

C: char  continue

D: dim  div  do  double

E: else  end  exit  false  float

I: if  int  int16  int32  int64  int8  integer

L-N: long  longint  longword  loop  mod  not

O-R: or  orelse  qword  real  rem  repeat

S-T: sbyte  shl  short  shortint  shr  signed  single  smallint  then  true

U: ubyte  uint  uint16  uint32  uint64  uint8  uinteger  ulong  ulongint  unsigned  until  ushort

W-X: wend  while  word  xor

| hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2.33 (3x)

Visual Basic - Ahoj svete

21. prosinec 2016 | 13.54 | rubrika: Ahoj svete

V Visual Basic .NET náš první prográmek Ahoj svete může vypadat následovně:

Kód:

Module Test
 Sub Main()
 MsgBox("Ahoj Svete!")
 End Sub 
End Module

Výstup:

Ahoj svete!

Více informace o programovacím jazyce najdete na: Portál o programování

| hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (2x)

Basic - Ahoj svete

25. listopad 2016 | 11.37 | rubrika: Ahoj svete

V Basic náš první prográmek Ahoj svete může vypadat následovně:
Zdroj: http://programovani.pise.cz/

Kód:

 PRINT "Ahoj Svete!"
 END


Výstup:

Ahoj Svete!

Popis:

Kde pomoci příkazu PRINT vypiseme text, v našem případe řetezec "Ahoj Svete"  a pak pomocí END ukončíme běh programu. Uvádenní END na konci není povinne.

Klíčová slova programovacích jazyku.

| hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 3 (6x)

PHP - Ahoj svete

7. listopad 2016 | 10.13 | rubrika: Ahoj svete

V PHP náš první prográmek Ahoj svete může vypadat následovně:

Kód:

<?php
echo "Ahoj svete!"
?>

Výstup:

Ahoj svete!

Více informace o programovacím jazyce PHP: PHP, Programovací jazyky

| hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 3 (6x)

Pascal - Ahoj svete

7. listopad 2016 | 10.08 | rubrika: Ahoj svete

V Pascal náš první prográmek Ahoj svete může vypadat následovně, po vypsání textu "Ahoj svete" program čeká na enter:

Kód:

begin
writeln('Ahoj svete!');
readln;
end.

Výstup:

Ahoj svete!

Více informace oprogramovacím jazyce Pascal: Pascal, FreePascal, Object Pascal

| hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2.6 (5x)